SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

2014 m. spalio 23-24 dienomis Plungėje vyko LRATCA ir UAB Telšių regioninio atliekų tvarkymo centro organizuotas seminaras "2014-2020 m. strateginio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas" bei visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.Įsibėgėja mokymai įgyvendinant projektą Nr.VP1-1.1-SADM-01-K-02-159 "Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas". kuriame dalyvauja 6 RATC`ai iš dešimties.2014 m. gegužės 5-9 dienomis grupė regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovų, specialistų, Rietavo ir Raseinių savivaldybių atstovų buvo išvykę į LRATCA organizuotą pažintinę mokomąją kelionę. Pagrindinis kelionės tikslas buvo apinkosauginės parodos "IFAT 2014" Miunchene lankymas.Informuojame, jog baigtas viešo pirkimo konkursas "Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas".Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, padedant Saksonijos verslo plėtros agentūrai, suorganizavo pažintinę kelionę po Vokietijos atliekų tvarkymo objektus. Per visą savaitę trukusią kelionę be seminaro apie sąvartynų eksploatacijos optimizavimą, kuris įvyko Saksonijos verslo plėtros agentūroje Drezdene, buvo aplankyta 11 atliekas surenkančių, rūšiuojančių, perdirbančių įmonių, tame skaičiuje ir atliekų deginimo gamykla netoli Štutgarto.Š.m. rugsėjo 5-6 d.d. Klaipėdoje ir Karklėje įvyko įdomus renginys, kurį organizavo LRATCA. Pirmąją tarptautinės konferencijos dieną susirinko daugiau kaip 100 dalyvių: RATC~ų darbuotojai, Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros, kai kurių savivaldybių vadovai, specialistai, Pakuočių atliekų perdirbėjų asociacijos vadovas, konsultantai, dirbantys atliekų tvarkymo srityje, svečiai iš Latvijos.Įgyvendindama šių metų veiklos planą LRATCA kartu su Marijampolės AATC suorganizavo seminarą "Gerosios praktikos pavyzdžiai tvarkant atliekas Marijampolės regione". Pasak asociacijos prezidento Juozo Jankevičiaus, planuojama tokio pobūdžio seminarus organizuoti kasmet ir vis kitame regione, nes kiekvienas RATC~as yra skirtingas ir turi ką parodyti, pasidalinti patirtimi su kolegomisLRATCA per Europos socialinio fondo agentūrą pradeda įgyvendinti projektą "Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas". Projekto numeris VP1-1.1-SADM-01-K-02-159. Projekto trukmė 20 mėn. Projekto įgyvendinimo pradžia 2013..07.05. Planuojama Projekto įgyvendinimo pabaiga 2015.02.20.Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija kartu su projekto partneriu VšĮ „PRIC“ įgyvendina ES lėšomis remiamą projektą „Tauragės ir Telšių regionų moksleivių švietimas, siekiant paskatinti atliekų rūšiavimą ir supažindinti su atsinaujinančia energetika“. Projekto metu vykdomos teatralizuotos moksleivių švietimo akcijos. Akcijų tikslas - supažindinti su nuolat didėjančio atliekų kiekio problemomis, su tuo susijusiomis grėsmėmis aplinkai, būtinus pokyčius atliekų tvarkymo įpročiuose (atliekų rūšiavimas, perdirbimas, antrinis panaudojimas). Pristatyti alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes, supažindinti su šių šaltinių privalumais bei trūkumais.  Skatinti moksleivių aplinkosauginį sąmoningumą juos patraukliai mokant apie atliekų tvarkymą ir atsakingą gamtinių išteklių naudojimą.Informuojame, kad pradedamas rengti Valstybinio atliekų tvarkymo plano (2014-2020 m. planavimo laikotarpiui) projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas.

Plano rengimo organizatorius: LR aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4/9, LT - 01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. p. info@am.lt.Šie metai – ne eiliniai kai kuriems atliekų tvarkymo centrams.

Sausio 16 dieną savo veiklos dešimtmetį paminėjo Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Ta proga buvo surengta šventė, į kurią atvyko ir Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro kolektyvą pasveikino penkių apskrities savivaldybių vadovai, kolegos, verslo partneriai. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui nuo jo įkūrimo 2003 metais vadovauja direktorius Antanas Mieliauskas. Marijampolės apskrityje įkurta atliekų tvarkymo sistema, kurią administruoja centras, o atliekų tvarkymo paslaugas teikia konkurso būdu atrinkti operatoriai. Vieni pirmųjų sistemą sukūrę marijampoliečiai tęsia projektus – pernai buvo pabaigtos ir atiduotos naudoti penkios žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. Vyksta viešieji pirkimai atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekte, tikimasi iki 2015 metų pastatyti atliekų rūšiavimo ir mechaninio – biologinio perdirbimo įmonę.

Balandžio 11 dieną dešimtmetį paminėjo ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras.2013 metų kovo 6 dieną Radviliškio rajone esančioje kaimo turizmo sodyboje "Jonaitiškių dvaras" įvyko asociacijos organizuotas tarptautinis seminaras atliekų tvarkymo klausimais.2013 m. kovo 6-7 d.d. Radviliškio rajone, Jonaitiškų kaime įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje "Jonaitiškių dvaras" Asociacija organizuoja tarptautinį seminarą atliekų tvarkymo klausimais.Regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovai, specialistai, keletos konsultacinių, projektavimo įmoniųvadovų, projekto vadovų š.m. sausio 27-31 dienomis vyko į mokomąją kelionę į Vokietiją. Išvykos metu susipažinta su Leipcigo mieste ir regione dirbančia pakuočių ir pakuočių atliekas rūšiuojančia įmone, kurią šiam darbui atlikti samdo Vokietijos gamintojų/importuotojų organizacijos.LR Prezidentės patarėjo Nerijaus Udrėno kvietimu Asociacijos prezidentas, Regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovai dalyvavo pasitarime Prezidentūroje.Latvijos atliekų tvarkytojų asociacijos LASUA kvietimu š.m. lapkričio 8-9 LRATCA prezidentas Juozas Jankevičius dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie atliekų tvarkymo perspektyvas, planus 2014 - 2020 m. finansavimo laikotarpiu.2012m. lapkričio 6-7 dienomis gražioje Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje įsikūrusiose poilsio namuose "Linelis" įvyko Asociacijos suorganizuotas renginys - bendras LRATCA ir LSA išplėstinis posėdis, kuriame buvo svarstyti aktualūs atliekų tvarkymo ir kiti klausimai. Į renginį atvyko AM Atliekų departamento direktorė V. Karosienė, LSA Aplinkosaugos komiteto pirmininkas A. Katinas, LSA patarėja I. Andriulaitytė, VšĮ "Žaliasis taškas" komercijos direktorius A. Makauskas, Šiaulių miesto ir Rietavo savivaldybių administracijų direktoriai, savivaldybių specialistai, RATC`ų valdybų pirmininkai, nariai, RATC`ų vadovai, darbuotojai bei kt. dalyviai.
 LRATCA vykdydama šių metų darbų planą suorganizavo pažintinę- mokomąją kelionę į kaimyninę Lenkiją š.m. spalio 2-3 d.d. Šią kelionę suorganizuoti ir įgyvendinti padėjo  vokiečių firma "Tomra" ir mūsų šalies UAB "Ecovox". Į kelionę vyko 20 asmenų iš RATC`ų ir  asociacijos prezidentas J. JankevičiusŠ.m. rugsėjo 13-14 d.d. Latvijos atliekų tvarkytojų asociacijos (LASUA) kvietimu asociacijos prezidentas Juozas Jankevičius viešėjo Liepojoje kur perskaitė pranešimą kasmetinėje Latvijos atliekų tvarkytojų asociacijos konferencijoje, atsakė į gausius kolegų kaimynų klausimus.Šią vasarą sukako 10 metų kaip savo veiklą pradėjo Šiaulių ir Tauragės regioniniai atliekų tvarkymo centrai. VšĮ "Šiaulių RATC" įkurtas 2002 m. liepos 9 d., UAB "Tauragės RATC" įkurtas 2002 m. rugpjūčio 3 dieną.Liepos 3-4 dienomis gražiame Molėtų rajono Zamokėlių kaime įsikūrusio poilsio namų "Bebrusai" komplekse įvyko LRATCA organizuotas seminaras atliekų tvarkymo klausimais bei tradicinės, jau 7-sios, RATC`ų darbuotojų vasaros žaidynės.
 Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centre viešėjo Kaliningrado srities Gusevo rajono municipalinės bendrovės „Atliekų utilizacija“ direktorius Aleksandras Tkačiukas.Jo viešnagės tikslas – susipažinti, kaip veikia Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistema, kaip įrengtas Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis sąvartynas, kaip atliekas rūšiuoti, kompostuoti mokomi gyventojai ir kiti atliekų turėtojai.Š.m. gegužės 30 d. Alytaus regioninio sąvartyno administracinėse ir gamybinėse patalpuose įvyko seminaras „Atliekų kompostavimas Lietuvoje“ bei Centrų finansininkų ir ekonomistų pasitarimas turto apskaitos, atidėjinių ir kitais jiems aktualiais klausimais, kuriems patarinėjo, konsultavo dr. Jonas Stravinskas ir auditorė Danguolė Karlonienė.2012 m. gegužės 31 d. RATCA prezidentas J. Jankevičius ir UAB „VAATC“ direktoriaus pavaduotojas plėtrai J. Valiūnas susitiko su Belgijos įmonės EcoTechnoPole Wallonie (ETP-W) atstovais – generaliniu direktoriumi Ch. Meyers ir Lježo universiteto profesoriumi A. Germain.Š.m. gegužės 12 d., šeštadienį, asociacijai padedant Telšių regioniniame sąvartyne Jarubaičių kaime, Plungės r. įvyko skubus pasitarimas dėl susidariusios ekstremalios situacijos pasklidus nemaloniems kvapams.
Susipažinti su susidariusia situacija ir ieškoti būdų kaip išspręsti problemą atvyko dr. Rimantas Budrys, Aplinkos vadybos ir audito instituto direktorius, Inžinerinės ekologijos asociacijos prezidentas, R. Budrys, V. Giržadas, G. Deveikis.Š.m. balandžio 16 d. Tauragėje įvyko LRATCA organizuotas seminaras tema:"Darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymasis dirbant su atliekomis.Kovo 8-9 dienomis Palangoje, p.n. Palangos vėtra" įvyko Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos organizuotas seminaras (kovo 8 d.) bei visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Renginyje be RATC`ų dirbančiųjų dalyvavo AM, APVA, Klaipėdos m. savivaldybės atstovai, Kretingos ir Palangos savivaldybių komunalinių įmonių vadovai, svečiai.Š.m. vasario 23 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra minėjo savo veiklos 10-čio jubiliejų. Į "Radisson Blu Hotel Lietuva" konferencijų salę susirinko AM, LSA vadovai ir atstovai, įstaigų, organizacijų, dalyvavusių kartu su APVA aplinkosauginių projektų įgyvendinime, vadovai/atstovai.Brestas kažkada buvo vadinamas Brest –litovsku arba Lietuvos brasta. 2019 metais šis Baltarusijos miestas minės savo vardo paminėjimo 1000 metų jubiliejų. Jis blizginamas šiam jubiliejui. Ir be jubiliejaus jam skiriama daugiau Baltarusijos biudžeto ir prezidento A.Lukašenkos fondų lėšų – Brestas yra vadinamas šalies vartais į Vakarų Europą. Nuo Europos Sąjungos jį skiria tik Bugo upė, kurios viduriu eina valstybės siena.

Spalio pradžioje susipažinti su mechaninio biologinio atliekų apdorojimo sistema Baltarusijoje, Breste ir Pinske vyko Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (RATCA) delegacija, kurioje buvo 37 beveik visų asociacijai priklausančių centrų atstovai.Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija išreiškia nepritarimą ir didžiulį susirūpinimą teikiamo Seimui atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siūlomams pakeitimams komunalinių atliekų administravimo ir eksploatavimo srityje.Rugsėjo 28 d. RATCA nariai dalyvavo VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro organizuotame projekto "Lapių sąvartyno II-III kaupimo laukų nudujinimo sistemos įrengimas'' pristatyme.Š.m. rugsėjo 9 d. Nidoje įvyko regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (RATCA) visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Susirinkusieji išklausė asociacijos prezidento ataskaitą už visą praeitą kadenciją, revizoriaus ataskaitą ir jas patvirtino.Nuo 2011.08.12 Telšių regioniniam centrui pradėjo vadovauti naujas direktorius Rimantas Adomaitis.Rimantas gimė Varniuose. Šiaulių pedagoginiame universitete studijavo fiziką - matematikąBirželio 30 - liepos 1 d.d.d Šilalės rajone, Tarvydų kaimo turizmo sodyboje įvyko Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos organizuotas tarptautinis seminaras atliekų tvarkymo klausimais bei tradicinės, jau septintosios, RATC`ų darbuotojų vasaros žaidynės.Seminare dalyvavo 130 dalyvių, t.sk. 5 svečiai iš Latvijos atliekų tvarkytojų asociacijos LASUA. Seminare be regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovų, specialistų dalyvavo Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai, advokatė E. Būtėnienė, konsultantai, projektuotojai dirbantys atliekų tvarkymo srityje.Prieš 10 metų , 2001 m. gegužės 28 d., Vilniaus apskrities savivaldybės įkūrė pirmąjį regioninį atliekų tvarkymo centrą VAATC. Šio centro atsiradimas paskatino ir kitų regionų savivaldybes steigti tokio arba panašaus pobūdžio centrus. Vilniečiai buvo pirmieji pradėję laužyti nusistovėjusias, pasenusias tvarkas ir technologijas tvarkant, administruojant atliekų ūkį. Todėl jiems pirmiesiems teko ir tenka atlaikyti iššūkius sudėtingoje konkurencinėje, besikeičiančių  politinių vėjų, pilnoje įvairios įtakos sferų, aplinkoje.Š.m. gegužės 11 d. įvyko Seimo Aplinkosaugos komiteto posėdis, kuriame svarstytas klausimas : "Naujoji ES finansinė perspektyva - Lietuvos požiūris". Į komiteto posėdį buvo pakviestos : RATCA, LKATA, Vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Bendrija "Atgaja", Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Šilumos tiekėjų asociacijos, LSA,  AM, Ūkio, Finansų ministerijų atstovai, Energetikos viceministras.Šių metų sausio 27 - 28 dienomis RATCA prezidentas ir grupė regioninių centrų vadovų, specialistų dalyvavo II-je tarptautinėje atliekų tvarkymo konferencijoje Siguldoje, Latvijoje. Be Lietuvos atstovų, minėtoje konferencijoje dalyvavo ir Estijos atliekų tvarkytojų asociacijos atstovai, atliekų perdirbėjai.Šių metų gruodis gausus sąvartyno dujų apdorojimo įrenginių įvedimo eksploatacijon gausa. Po tokio įrenginio paleidimo eksploatuoti gruodžio pradžioje Vilniaus regioniniame sąvartyne, gruodžio 15 d. naujas duju apdorojimo įrenginys paleistas Klaipėdos r. senajame Kalotės sąvartyne.Š.m. lapkrčio 23-25 d.d. grupė regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovaujančių darbuotojų, specialistų buvo išvykę į tarptautinę parodą Poznanėje „Poleko 2010“.Š.m. lapkričio 5 d. Asociacijos prezidentas J. Jankevičius kartu su Panevėžio RATC vadovu A. Gruce  dalyvavo išvažiuojamajame Seimo aplinkosaugos komiteto posėdyje po Aukštaitijos atliekų tvarkymo regionus. Seimo narius J. Šimėną ir J. Pinskų pasitiko ir viešnagės metu lydėjo Aukštaitijos regiono savivaldybių merai, vicemerai, savivaldybių administracijos  vadovai.