SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
lratca10@gmail.com
Tel.: +370 315 72842

NAUJIENOS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) išplatino pranešimą, kad yra suskaičiuoti galimų finansinių sankcijų Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui dydžiai dėl to, kad nuo 2017 metų rugsėjo 27 d. regiono mišrios komunalinės atliekos nėra apdorojamos Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose.  APVA nurodo, kad MBA įrenginių projekto įgyvendinimui buvo išleista 10,2 milijono eurų, iš kurių Europos Sąjungos fondai finansavo 8,7 milijonus eurų. Šios lėšos buvo skirtos, kad Marijampolės regione būtų tinkamai sutvarkomos mišrios komunalinės atliekos ir užtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai.Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) yra įsitikinusi, kad ligšiolinė ydinga pakuočių atliekų tvarkymo sistema turi būti ryžtingai keičiama. Nesąžiningas pakuočių tvarkymas daro didžiulę žalą visuomenei, o iš gamintojų importuotojų surinktais pinigais turėtų būti padengti gyventojų patirti nuostoliai.

Kilęs skandalas dėl fiktyvių pažymų gamintojams importuotojams išdavimo parodė, kad būtini neatidėliotini sprendimai ir Aplinkos ministerijos pozicija šioje situacijoje suteikia vilties, kad gali įvykti pozityvūs pokyčiai, kuriuos pajustų šalies gyventojai.Nuolat vyksta diskusija apie verslo skaidrumą ir jo dalies sričių (teikiamų paslaugų) prasmingumą. Ypatingo dėmesio susilaukia atliekų tvarkymas tiek plačiąjame pasaulyje, o mums svarbiausia - Lietuvoje.

Aktualiausia tema šiandieną "Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra - biologiškai skaiždių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimas".Džiaugsmo galima atrasti visur: žmonių širdyse, namuose ir net ... atliekų konteineryje. Juk jame atsiduria daiktai, kuriuos žmonės sukūrė, jais naudojosi, leido jiems būti savo gyvenimo dalimi, kuri, deja, tapo nebereikalinga. Kaip jaučiasi konteineryje atsidūrę mūsų daiktai?

Atsakymai į šį klausimą - naujoje Aldonos Zinkevičiūtės pasakų knygoje "Kontis ir Tvarkius", kuri buvo pristatyta Mažosios Lietuvos kultūros sostinės Paežerių (Vilkaviškio r.) dvaro sodyboje vykstančiose "Džiaugsmo dalybų" valandėlėse.2017 m. birželio 2 d. Šiauliuose vyko VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro organizuota konferencija "15 m. distancija ir nauji iššūkiai žiedinės ekonomikos link". Konferencijos dalyviai prisiminė Centrų kūrimosi istoriją, diskutavo apie pokyčius atliekų tvarkymo sektoriuje, apžiūrėjo "Dizaino savaitės" Šiauliuose kūrybinėse dirbtuvėse sukurtus kūrinius "Pramonės šiukšlės - dizaino idėja Šiauliams".2017 m. balandžio 21 d. Kazlų Rūdoje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto organizuota konferencija "Apmokestinamųjų gaminių tvarkymo sistema Lietuvoje: reikalingi pokyčiai, atsakomybės dalybos ir tobulinimo gairės".2017 m. kovo 9-10 dienomis Birštone vyko kasmetinė Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (LRATCA) organizuojama Konferencija "Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas žiedinės ekonomikos kontekste". Konferencijoje dalyvavo regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovai bei specialistai, LR Aplinkos ministerijos atstovai, biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo įmonių atstovai, tyrimų laboratorijų specialistai.2017 m. kovo 1 d. LR Aplinkos ministerijoje vyko atsakingų ministerijos darbuotojų bei regioninių atliekų tvarkymo centrų specialistų susitikimas, kurio metu diskutuota apie dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, aptaros problemos bei jų sprendimo būdai.

Pranešimą apie dvinarę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skaityti čia.Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras surengė tarptautinę konferenciją atliekų tvarkymo klausimams aptarti. Konferencija vyko Suvalkuose, Lenkijoje, joje dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kelių departamentų direktoriai, atsakingi specialistai, Lenkijos aplinkos ministerijos atstovai, visų 10 Lietuvos apskričių regioninių atliekų tvarkymo centrų delegacijos. Aptartos problemos, ieškota ir surasta bendradarbiavimo partnerių antrinėms žaliavoms perdirbti. 2016 m. balandžio 8-9 dienomis Trakų r. vyko Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos ir UAB "Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras" organizuota konferencija "Veiklos aktualijos, pokyčiai, iššūkiai" bei visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.2015 m. rugsėjo 17-18 dienomis Panevėžyje vyko LRATCA bei UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" organizuotas kasmetinis susirinkimas/seminaras.2015-01-23 Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre vyko Asociacijos narių susirinkimas/konferencija