SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Asociacijos narių išvyka į tarptautinę parodą „Poleko 2010“

Š.m. lapkrčio 23-25 d.d. grupė regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovaujančių darbuotojų, specialistų buvo išvykę į tarptautinę parodą Poznanėje „Poleko 2010“. Šioje parodoje buvo domėtasi naujovėmis aplinkosaugos klausimais:atliekų tvarkymo, vandenvalos, nuotėkų dumblo apdorojimo, sąvartyno dujų surinkimo ir apdorojimo bei kitais. Viso kelionėje dalyvavo 17 žmonių. Taip pat vykstantiems buvo suteikta galimybė šiek tiek laiko skirti Poznanės miesto senamiesčiui apžiūrėti. Šią kelionę organizavo RATCA.