SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Naujienos iš Seimo Aplinkosaugos komiteto posėdžio

Š.m. gegužės 11 d. įvyko Seimo Aplinkosaugos komiteto posėdis, kuriame svarstytas klausimas : "Naujoji ES finansinė perspektyva - Lietuvos požiūris". Į komiteto posėdį buvo pakviestos : RATCA, LKATA, Vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Bendrija "Atgaja", Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Šilumos tiekėjų asociacijos, LSA,  AM, Ūkio, Finansų ministerijų atstovai, Energetikos viceministras. Be komiteto pirmininko J. Šimėno dalyvavo Seimo nariai Burba ir Petkus. Aplinkos ministeriją atstovavo departamento direktorius I. Kiškis.
Svarstant klausimą dėl planuojamų lėšų poreikio 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui I. Kiškis išsakė tokią ministerijos poziciją: ..."Žiūrint į ateitį turi būti vydomų darbų tęstinumas. ES patvirtintoje vystymosi  perspektyvoje aplinkosauga neminima. Prerogatyva ateities aplinkosaugoje - viešojo intereso tenkinimas. Aplinkos ministerija siūlys teikti ne subsidijas, o teikti paskolas aplinkosauginių projektų įgyvendinimui pajamas generuojančiose projektose."
 Iš  galimų finansuotinų sričių departamento direktorius paminėjo nuotėkų, t.sk. lietaus  (paviršinio) vandens, tvarkymą, klimato kaitos klausimams, bet pabrėžė, jog atliekų tvarkymų šiai dienai lėšų neplanuojama. Į J. Šimėno klausimą - ar atliekų tvarkymas viešoji paslauga, Kiškis atsakė - "labai komercializuota".
Finansų ministerijos atstovė minėjo, kad 2014-2020  m. finansinėje perspektyvoje matomai lėšų bus mažiau negu iki šiol. Skirstant lėšas bus vadovaujamasi dokumentais: "ES Strategija 2020" ir strategija "Lietuva 2030".
LKATA vadovas A. Bakas: "..iki šiol atliekų tvarkymui Lietuvoje finansiniai ištekliai pagrinde buvo naudojami šiukšlių vengimui, rinkimui, atsikratymui".
Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas K. Iljasėvičius: ..."Įgyvendinant projektus beveik neskiriama lėšų atliekų prevencijai, perdirbimui, klimato kaitos problemoms spręsti".
Į visoms susirinkime dalyvavusioms asocijuotoms struktūroms užduotą klausimą dėl lėšų poreikio ateinančiam 6 metų finansavimo laikotarpiui posėdyje dalyvavęs J. Jankevičius atsakė:.." Lėšų iš ES fondų atliekų tvarkymo sektoriui būtų tikslinga numatyti. Kiek jų - šiai dienai įvardinti negalima, nes neaišku kokie rezultatai bus pasibaigus 2007-2013 metų finansiniam laikotarpiui. Aišku viena, jog be ES ir LRV finansinės pagalbos regioninių atliekų tvarkymo sistemų tolimesnis vystymas sunkiai įmanomas. Gyvenimas parodė, kad RATCų steigėjai - savivaldybės , deja, nebus pajėgios prisidėti finansiškai. Lėšos, skirtos 2014-2020 metais , tarnautų naujų technologijų, naujų procesų įdiegimui regioninėse atliekų tvarkymo sistemose".