SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Asociacijos tikslai

Asociacijos pagrindiniai tikslai:

 aktyviai dalyvauti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrime, vystyme ir plėtojime Lietuvoje, skleisti regioninių atliekų tvarkymo sistemų poreikį ir privalumus valdžios institucijų, savivaldybių bei kitų suinteresuotų šalių tarpe;

– inicijuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemų teisinės bazės tobulinimą regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyviam funkcionavimui užtikrinti;

– atstovauti, ginti Asociacijos ir jos narių teises bei teisėtus interesus valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose, taip pat teisminėse institucijose;

– bendradarbiauti profesiniais klausimais, keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir t.t.

 

Asociacijos nariais gali būti tik juridiniai asmenys, veikiantys regioninių atliekų tvarkymo srityje.