SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Įvyko bendras LRATCA ir LSA išplėstinis posėdis

Pagrindinius renginio pranešimus: "Savivaldybių, RATC`ų darbai ir užduotys įgyvendinant ATĮ pakeitimo ir papildymo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas" bei "Diferencijuoto (kintamo) apmokestinimo už atliekų tvarkymą metodo taikymas" perskaitė advokatų kontoros "Lawin" advokatė E. Būtienė ir ekonomistė R. Uselytė, UAB "Ekokonsultacijos" projektų vadovė.
Išdiskutavus šiuos svarbius klausimus sutarta parengti bendrą dokumentą dėl problemų ir sunkumų laiku įgyvendinti naujausias ATĮ nuostatas ir atitinkamai kreiptis į Seimą, LRV ir reikalui esant į prezidentūrą.
Taip pat išklausyti pranešimai: "Įmonės darbuotojų motyvacija ir skatinimas. Kaip sutaupyti mokesčius ir sukurti pridėtinę vertę sau kaip įmonės darbuotojui. Kokia nauda įmonei? ", "Dėl ESFA kvietimo teikti paraiškas pagal priemonę "Žmogoškųjų išteklių tobulinimas Įmonėse".
Taip pat įvyko eilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame pritarta 2012 m. LRATCA viešųjų pirkimų planui, patvirtintas Asociacijos 2013 m. darbo planas, nutarta teikti bendrą paraišką dėl ESFA kvietimo pagal priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".
Viso renginyje dalyvavo virš 100 dalyvių.
Pasibaigus pirmai renginio darbo dienai renginio dalyviai aplankė Šaltojo karo muziejų Plokštinės kaime."