SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Išvyka į Brestą

Brestas kažkada buvo vadinamas Brest –litovsku arba Lietuvos brasta. 2019 metais šis Baltarusijos miestas minės savo vardo paminėjimo 1000 metų jubiliejų. Jis blizginamas šiam jubiliejui. Ir be jubiliejaus jam skiriama daugiau Baltarusijos biudžeto ir prezidento A.Lukašenkos fondų lėšų – Brestas yra vadinamas šalies vartais į Vakarų Europą. Nuo Europos Sąjungos jį skiria tik Bugo upė, kurios viduriu eina valstybės siena.

 Spalio pradžioje susipažinti su mechaninio biologinio atliekų apdorojimo sistema Baltarusijoje, Breste ir Pinske vyko Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (RATCA) delegacija, kurioje buvo 37 beveik visų asociacijai priklausančių centrų atstovai.

 Delegaciją priėmė Bresto miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Aleksandras Palyševas. Jis papasakojo apie miestą, dar vadinamą Europos vartais. Breste ir apylinkėse gyvena 315 tūkstančių gyventojų, daugiausiai jų – baltarusiai. Miesto istorijoje labai svarbus antrasis pasaulinis karas: dėl Bresto tvirtovės gynėjų didvyriškumo 1941 metais dabar visas miestas vadinamas miestu – didvyriu. Yra ir Bronnaja gora, kurioje yra masinės žydų palaidojimo kapavietės. Iki karo Breste gyveno 47 tūkstančiai gyventojų, 32 tūkstančiai tarp jų buvo žydai. Per karą beveik visi Bresto žydai buvo išžudyti.

 Brestas buvo svarbus ir Tarybų Sąjungos miestas, jame veikė daug karo pramonės įmonių, kai kuriose dirbo apie 15 tūkstančių darbuotojų. Ir dabar yra buvęs didelis karinis aerodromas, iš kurio Tarybų Sąjungos armijos kariai buvo išlydimi į SSSR karines bazes socialistinėse šalyse. Jis veikia ir dabar.

 2.Lietuvoje – didesnis dėmesys atliekų rūšiavimui

 Lietuvoje atliekas tvarko dešimt regioninių centrų. Daug lėšų šiems aplinkosaugos projektams skiria įvairūs Europos Sąjungos fondai. Visuose regionuose kuriant atliekų tvarkymo sistemą buvo uždaryti seni nesaugūs sąvartynai, įrengti nauji regioniniai sąvartynai. Daug kur jau pastatytos stambiagabaričių atliekų priėmimo aikštelės. Išdėstyta daug antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių, į kuriuos išrūšiuotas atliekas gali mesti gyventojai ir įmonės. Dabar projektuojamos ir statomos komposto aikštelės visose savivaldybėse, kuriose bus perdirbamos žaliosios atliekos.

 Baltarusijoje atliekų rūšiavimui skiriama mažai dėmesio. Tačiau mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla Breste yra moderniausia visoje Rytų Europoje. RATCA nariai jau anksčiau yra pabuvoję panašiose gamyklose Vakarų Europos šalyse, tačiau Baltarusiją nuspręsta aplankyti ir su jos patirtimi susipažinti vien todėl, kad ją statė vokiečiai, jie tiekė naujausius, moderniausius įrenginius ir technologijas.

 Bresto mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonė pradėjo veikti tik prieš tris mėnesius. Tačiau ją statę ir įrenginėję Vokietijos specialistais ten tebedirba – vyksta paskutinieji įrengimų derinimai. Pagal sutartis vokiečiai gruodžio mėnesį visus darbus turi būti užbaigę ir , apmokę Baltarusijos specialistus, išvykę į namus.

 „Brestas yra vos už kelių kilometrų nuo Lenkijos, pro jį teka Bugas, kuris įteka į Vyslą, o Vysla – į Baltiją, - pasakojo šios gamyklos direktorius Aleksandras Delesevičius.- Jeigu pas mus įvyktų ekologinė avarija, ji paliestų daug žmonių visoje Europoje. Tai suprato ir mūsų prezidentas A.Lukašenka, kuris lėšų gamyklai statyti skyrė iš šalies biudžeto“.

 Atliekų perdirbimo gamyklai Breste per dvejus su puse statybos metų buvo išleista apie 60 milijonų eurų. Į ją patenka visos miesto nuotekos, kurios išvalomos iki sauso, su durpėmis tinkamo kūrenti mišinio. Didžiausios linijos skirtos miesto komunalinėms atliekoms rūšiuoti ir perdirbti. Iš atliekų konteinerių visos atliekos suvežamos į šią įmonę, kurioje pirmiausiai išrūšiuojamos; atskiriamas stiklas, plastmasės gaminiai, metalai, kartonas ir popierius. Įdomu tai, kad rūšiuojama rankomis, tai atlieka keliolika prie konvejerio išsirikiavusių darbininkų. Europos Sąjungos šalyse rankomis rūšiuoti atliekas neleidžiama.

 3.Atliekų įmonėje perdirba ir atliekas, ir nuotekas

 Žaliosios biodegraduojančios atliekos Bresto įmonėje keliauja  į  komposto perdirbimo sektorių, kuriame gaminant kompostą išsiskiria dujos. Dujų pakanka elektrinės darbui. Elektra parduodama bendriesiems elektros tinklams. Likęs kompostas ir nuotekų perdirbimo mišinys kol kas trąšoms neatiduodamas, nes laboratorijos nustatė, kad juose yra per daug cinko.

 Atliekų perdirbimo įmonė Breste spindi naujais įrengimais, daugybe vamzdynų, įvairaus dydžio talpų, patalpų ir naujų švarių pastatų. Tokia įmonė – vienintelė Baltarusijoje, nieko panašaus nėra net sostinėje Minske. Kontraktas dėl jos statybos pasirašytas su Vokietijos firma „Strobag“, tačiau statė, tiekė įrangą ir ją derino daugybės įmonių  atstovai iš kelių Europos Sąjungos šalių.

 "Strobag“ atstovas, pasakodamas apie savo įmonę, neslėpė, kad jo įmonė yra labai garsi tarp kelius tiesiančių įmonių. „Mes iki šiol tiesėme kelius, - pasakojo jis. - Baltarusijoje esame gavę stambų 500 milijonų eurų užsakymą statyti aplinkkelį Minske, tačiau turėjome pastatyti ir šią atliekų perdirbimo įmonę. Turėjome daug subrangovų ir įmonę pastatėme“. 

 Bresto mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla yra suprojektuota perdirbti 100 tūkstančių tonų atliekų per metus. Kol kas ji dirba ne visu pajėgumu – trūksta perdirbimui atvežamų atliekų. A.Delesevičius pasakojo, kad Bresto sąvartynas, į kurį išvežamos perdirbti netinkamos atliekos, yra už 36 kilometrų nuo miesto, buvusios sovietinės karinės bazės teritorijoje. Todėl siekiama, kad didžioji miesto atliekų dalis būtų išrūšiuota ir perdirbta.

 Šalia šios atliekų perdirbimo įmonės bjauraus pūvančio sąvartyno kvapo labai nedaug – visi perdirbimo procesasi vyksta uždarose didžiulėse talpose. Vokiečiai pastatę ir galingą nemalonaus oro kvapo šalinimo liniją – iš įmonės įrenginių išeinantis oras yra sudrėkinamas ir perpučiamas per storą specialios kietos medienos drožlių sluoksnį. Įmonės vadovas džiaugiasi, kad stovint šalia šios įrangos oras ne dvokia, o kvepia mišku.

 4.Pinske rūšiuotojai dirba su šakėmis ir grėbliais

 RATCA prezidentas Juozas Jankevičius į Baltarusiją vykusią Lietuvos atliekų tvarkymo centrų delegaciją pakvietė pamatyti ne tik išpuoselėtą Brestą, bet ir už beveik 180 kilometrų esantį Pinską. Baltarusiai ten sakėsi įrengę savo tėvyninės gamybos atliekų rūšiavimo liniją. Tačiau pamatyti baltarusiško stebuklo į Pinską nuvykusiems lietuviams nepavyko – linija stovi išjungta, nenaudojama, nes pasak vietinės komunalinio ūkio įmonės atstovo, ja dirbti neapsimokėjo, ji dažnai gedo. Pinske atliekas rūšiavo būrelis žmonių, tiesiog rankomis iš atliekų krūvos išrinkdami antrines žaliavas ir jas supakuodami į maišus.