SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Nidoje įvyko RATCA visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Š.m. rugsėjo 9 d. Nidoje įvyko regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (RATCA) visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Susirinkusieji išklausė asociacijos prezidento ataskaitą už visą praeitą kadenciją, revizoriaus ataskaitą ir jas patvirtino. Asociacijos prezidentu trečiajai kadencijai išrinktas Juozas Jankevičius, viceprezidentu išrinktas Algirdas Reipas, asociacijos revizoriumi -  Šarūnas Reikalas. Asociacijos nariai pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Pakuotės atliekų perdirbėjų asociacija ir ji tą pačią dieną buvo pasirašyta.
Pasibaigus visuotiniam asociacijos narių susirinkimui prasidėjo seminaras atliekų tvarkymo klausimais, kuriame buvo išklausyti trys pranešimai. Po seminaro visi renginio dalyviai sugiedoję mūsų šalies himną stebėjo Europos krepšinio čempionato varžybas."