SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Organizuotas LRATCA seminaras

Kovo 8-9 dienomis Palangoje, p.n. Palangos vėtra" įvyko Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos organizuotas seminaras (kovo 8 d.) bei visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Renginyje be RATC`ų dirbančiųjų dalyvavo AM, APVA, Klaipėdos m. savivaldybės atstovai, Kretingos ir Palangos savivaldybių komunalinių įmonių vadovai, svečiai. Renginyje iš viso dalyvavo 80 dalyvių.Seminaro metu asociacijos viceprezidentas A. Reipas pristatė pranešimą apie realią susidarančių ir apdorojamų komunalinių atliekų būklę Lietuvoje, regioniniai centrai pristatė savo vizijas, planus teikti paraiškas 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiui. UAB "Lambertas" direktorius J. Kondratas paskaitė pranešimą apie atsinaujinančių energijos šaltinių galimą panaudojimą regioninėse atliekų tvarkymo infrastruktūros objektuose. UAB "LITTECHNIKA" direktorius R. Kerpys su savo kolegomis pristatė bendrovės galimybes pasiūlyti įvairią techniką tvarkant atliekas, su VšĮ "Mes darom" direktoriumi K. Sargūnu Centrų vadovai diskutavo apie sėkmingesnį pasaulinės akcijos "Darom 2012" organizavimą ir pravedimą.Po vakarienės įvyko tradicinė RATC`ų darbuotojų vakaronė.

Kovo 9 d. įvykusio visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu buvo patvirtinta: 2011 m. RATCA darbo ataskaita, 2012 metų RATCA pajamų - išlaidų sąmata ir 2012 m. darbo planas. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo nutarimu pakeistas Asociacijos įstatų 3.1 punktas. Asociacija nutarė priimti į savo gretas savivaldybės ir valstybės įmones dirbančias vieningoje atliekų tvarkymo sistemoje ir pripažįstančias regionines atliekų tvarkymo sistemas ir jos keliamus tikslus bei uždavinius.