SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

Archyvas

Asociacija pradeda įgyvendinti projektą per ESFA

LRATCA per Europos socialinio fondo agentūrą pradeda įgyvendinti projektą "Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas". Projekto numeris VP1-1.1-SADM-01-K-02-159. Projekto trukmė 20 mėn. Projekto įgyvendinimo pradžia 2013..07.05. Planuojama Projekto įgyvendinimo pabaiga 2015.02.20. Projekto sėkmingam įgyvendinimui bus parinkta projektą administruojanti įmonė (įmonės parinkimo procedūra pradedama liepos 22 dieną) ir Centrų darbuotojų apmokymams parinkta mokymo organizavimo įmonė (įmonės parinkimo procedūra planuojama pradėti rugpjūčio 1 d.). Įmonės bus parenkamos vadovaujantis LRATCA Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, VPĮ, LRATCA įstatais, asociacijos prezidento įsakymais bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras.

Projekto įgyvendinimo metu bus  vykdomi tokie RATC~ų darbuotojų mokymai: įmonių veikloje reikalingiems atestatams gauti ( nepavojingų atliekų sąvartynų eksploatuojančių įmonių vadovams, specialistams; pavojingas atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių vadovų, specialistų mokymai; mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių eksploatavimo mokymai; atliekų identifikavimo mokymai; statinių techninės priežiūros specialistų, statybų techninės priežiūros specialistų mokymai; kokybės/procesų/audito vadovų mokymai; darbuotojų, atliekančių pavojingus darbus mokymai); bendrų inžinierinių komunikacijų eksploatacijos mokymai ( elektros šildymo sistemų mokymai, valymo įrenginių mokymai, sąvartyno dujų surinkimo ir panaudojimo mokymai); aplinkosaugos mokymai (atliekų sudėties tyrimo, aplinkos monitorinio, atliekų apskaitos, reglamentavimo mokymai); projektų valdymo mokymai (statybos projektų ir FIDIC sutarčių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo); buhalterių/finansistų mokymai; bendri raštvedybos. kompiuterinio raštingumo didinimo mokymai; lyčių lygybės ir nediskriminavimo mokymai.