Image

2024 m. vasario 22 d. Jurbarko rajone įvyko visuotinis Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (toliau – LRATCA) narių susirinkimas, skirtas aptarti bendriems regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC) klausimams ir naujienoms.

Susirinkimo pradžioje už 22 metus atsakingo ir efektyvaus darbo Alytaus RATC vadovo pozicijoje bei ilgalaikį vadovavimą LRATC asociacijai buvo padėkota Algirdui Reipui. Pasveikinta ir naujai paskirta Tauragės RATC direktorė Donvina Arlauskienė.

„Algirdas Reipas, mano nuomone, vienas iš didžiausią indėlį Lietuvoje įnešusių žmonių, kuriant ir tobulinant atliekų tvarkymo sistemą. Gaila, kad pasibaigus galimoms kadencijoms, patyręs specialistas ir geras vadovas turi palikti daug metų eitas pareigas. Visgi suprantama, kad viskas keičiasi, todėl, linkėdami Algirdui sėkmės tolimesniame gyvenimo kelyje ir naujų pasiekimų karjeroje, taip pat džiaugiamės ir naujai į mūsų gretas įsiliejusia Tauragės RATC vadove Donvina Arlauskiene bei linkime jai ir jos vadovaujamam atsinaujinusiam kolektyvui sėkmės nelengvose, bet svarbiose pareigose“ – įteikdamas atminimo dovanėles kalbėjo LRATCA prezidentas Žilvinas Šilgalis.

Susirinkimo metu aptarta atliekų tvarkymo situacija Tauragės regione, pasidalinta patirtimi, kaip tinkamai eksploatuoti sąvartyną, kokiu būdu tvarkyti susidarantį filtratą. Sutarta dėl naujos Tauragės RATC vadovės pažintinių vizitų į kitus RATC.

Aptartas jau ne viename regione startavęs atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas, kurio pradžia visiems kelia iššūkių, tačiau suprantama, kad geriau teisingi, tačiau sunkūs pirminiai veiksmai surinkimo pradžioje nei atskiro maisto atliekų surinkimo imitacija, į rinką papildomai išleidžiant didžiulius kiekius plastiko (oranžinių maišelių), bet renkant tuo pačiu srautu.

Pasak Alytaus RATC vadovo A. Reipo, kurio vadovaujamame centre maisto ir virtuvės atliekos jau atskirai renkamos penkti metai, Vilniaus regiono pavyzdys yra apgailėtina imitacija, bet ne atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Toks būdas neatitinka ir Europos Sąjungos (toliau – ES) direktyvos bei iš esmės nieko nekeičia, o tik daro papildomą žalą ir kompromituoja visą atskira maisto atliekų surinkimo procesą.

Susirinkime diskutuota dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) dar vis nepatvirtintų regioninių atliekų tvarkymo kainų, aptarti rengiami atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, kurie gali dar labiau išauginti atliekų tvarkymo kainas gyventojams, aptarta kokiu būdu būtų teisingiau panaudoti bioskaidžių atliekų apdorojimui skiriamas ES lėšas, pasidalinta informacija apie vykdomus mokymus RATC specialistams, sutarta dėl sekančių mokymų formato bei ataskaitinio LRATCA susirinkimo datos ir vietos. Susirinkimo pabaigoje LRATCA viceprezidentas Laurynas Virbickas pasidalino patirtimi iš LRATC asociacijos narių atstovų vizito Latvijoje jų asociacijos kvietimu, kurio metu buvo aptartos platesnės bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta patirtimi.

Visuotinis susirinkimas balsų dauguma iš RATC asociacijos pašalino Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą (VAATC), įvertinus tiek įstatų pažeidinėjimą bei piktybišką nario mokesčio nemokėjimą, tek ilgalaikį VAATC vadovo Tomo Vaitkevičiaus destruktyvų elgesį.