Image

2024 m. balandžio 25 d. Klaipėdoje įvyko Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (toliau – LRATCA) visuotinis narių susirinkimas. Jo metu patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, atnaujintos narių kuruojamos sritys, aptarti kiti regioniniams atliekų tvarkymo centrams (toliau – RATC) svarbūs klausimai.

Susirinkimo pradžioje pasveikintas naujai išrinktas Alytaus RATC direktorius Aurimas Uldukis, kuris septynių savivaldybių įsteigtos bendrovės vairą perėmė iš Algirdo Reipo. „Tikime, kad jūsų sukaupta patirtis atliekų tvarkymo srityje, motyvacija ir veržlumas prisidės prie dar darnesnės atliekų tvarkymo sistemos kūrimo ne tik regiono, tačiau ir šalies mastu“, – kalbėdamas linkėjo LRATCA prezidentas Žilvinas Šilgalis.

Pristatydamas 2023 m. veiklos ataskaitą Ž. Šilgalis pasidžiaugė, kad nariai intensyviai dalyvauja teisės aktų rengimo procesuose ir praėjusiais metais savo poziciją atsakingoms institucijoms teikė dėl atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties sąlygų, reguliuojamos komunalinių atliekų tvarkymo kainos nustatymo, vietinės rinkliavos klausimais, atliekų perdirbimo ir antrinių žaliavų naudojimo klausimais, dalyvavo organizuojamose darbo grupėse.

Praėjusiais metais pradėti organizuoti RATC specialistų mokymai, kurių metu didelis dėmesys skiriamas žinių gilinimui ir bendradarbiavimo stiprinimui. Pirmieji mokymai tema „Aplinkosauginių ir darbo teisės aspektų taikymas APA veikloje“ organizuoti Kauno RATC atliekų aikštelių vadovams , kurių metu gvildentos atliekų apskaitos automatizavimo, konfliktų sprendimo, pavojingųjų atliekų klasifikavimo temos.

2024 m. toliau planuojama tęsti specialistų mokymų ciklą, stiprinti bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, inicijuoti visuomenės švietimo aplinkosaugos klausimais susijusius projektus, mainytis gerąja patirtimi Lietuvoje ir už jos ribų.