Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija

Asociacijos pagrindiniai

TIKSLAI

Aktyviai dalyvauti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrime, vystyme ir plėtojime Lietuvoje, skleisti regioninių atliekų tvarkymo sistemų poreikį ir privalumus valdžios institucijų, savivaldybių bei kitų suinteresuotų šalių tarpe;
Inicijuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemų teisinės bazės tobulinimą regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyviam funkcionavimui užtikrinti;
Atstovauti, ginti Asociacijos ir jos narių teises bei teisėtus interesus valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose, taip pat teisminėse institucijose;
Bendradarbiauti profesiniais klausimais, keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir t.t.
Image

Paskutinės naujienos

Asociacijos nariai

Informacija

Kontaktai

Lietuvos regionų atliekų tvarkymo centrų asociacija

Įmonės kodas: 300154460