Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija

Image

Apie mus

Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (sutrumpintai RATCA) buvo įsteigta 2005 metų spalio 24 d.

Asociacijos steigėjai buvo: VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, įgaliotas atstovas direktorius Regimantas Vėgelė, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, įgaliotas atstovas direktorius Povilas Stumbrys, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, įgaliotas atstovas direktorius Antanas Mieliauskas, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, įgaliotas atstovas direktorius Juozas Jankevičius. Šie steigėjai 2005 m. spalio 26 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtino Asociacijos valdymo struktūrą, patvirtino RATCA įstatus, Asociacijos prezidentu išrinko Juozą Jankevičių, Asociacijos revizoriumi – Antaną Mieliauską.

Asociacijos nariais gali būti tik juridiniai asmenys, veikiantys regioninių atliekų tvarkymo srityje.

Asociacijos pagrindiniai

TIKSLAI

Aktyviai dalyvauti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrime, vystyme ir plėtojime Lietuvoje, skleisti regioninių atliekų tvarkymo sistemų poreikį ir privalumus valdžios institucijų, savivaldybių bei kitų suinteresuotų šalių tarpe;
Inicijuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemų teisinės bazės tobulinimą regioninių atliekų tvarkymo sistemų efektyviam funkcionavimui užtikrinti;
Atstovauti, ginti Asociacijos ir jos narių teises bei teisėtus interesus valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose, taip pat teisminėse institucijose;
Bendradarbiauti profesiniais klausimais, keistis darbo patirtimi su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje ir t.t.
Image

Asociacijos

ISTORIJA

2005

Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (sutrumpintai RATCA) buvo įsteigta 2005 metų spalio 24 d.

2007

2007 m. kovo 7 d. įvykusio visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu Asociacjos prezidentu perrinktas Juozas Jankevičius, viceprezidentu išrinktas Algirdas Reipas, Asociacijos revizoriumi – Šarūnas Reikalas. RATCA finansininke dirba Ilona Ežerinskienė, sekretore – Gražina Šneideraitytė.

2011

2011 m. rugsėjo 9 d. įvykęs visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas suteikė iki tol dirbusiai asociacijos administracijai, asociacijos revizoriui įgaliojimus dirbti dar vieną kadenciją. Asociacijos prezidentu perrinktas Juozas Jankevičius, viceprezidentu Algirdas Reipas, asociacijos revizoriumi Šarūnas Reikalas. Ilona Ežerinskienė dirba asociacijos finansininke, Gražina Šneideraitytė – sekretore.

2012

2012 m. kovo 8 d. įvykęs visuotinis asociacijos narių susirinkimas patvirtino naują asociacijos pavadinimą į Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija bei papildė Įstatų 3.1 punktą nuostata, leidžiančia asociacijos nariais tapti savivaldybių ir valstybės valdomoms įmonėms, kurių veikla yra susijusi su vieninga atliekų tvarkymo sistema.

2014

2014 m. rugsėjo 15 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu asociacijos prezidentu išrinktas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, asociacijos viceprezidentu – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Balčiūnas.

2015

2015 m. gruodžio 9 d. patikslinti Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacijos įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre.

2016

2016 m. rugpjūčio 30 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu Asociacijos prezidentu perrinktas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, Asociacijos viceprezidentu išrinktas UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Tomas Vaitkevičius.

2018

2018 m. rugpjūčio 17 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu Asociacijos prezidentu 3-iai kadencijai išrinktas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, Asociacijos viceprezidente išrinkta VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorė Jolita Šalkauskienė.

2020

2020 m. rugpjūčio 12 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu Asociacijos prezidentu 4-ai kadencijai išrinktas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.

2022

2022 m. liepos 27 d. visuotinio asociacijos narių susirinkimo metu Asociacijos prezidentu išrinktas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis.
2022 m. rugsėjo 8 d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime Asociacijos viceprezidentu paskirtas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Laurynas Virbickas.

Asociacijos nariai

Informacija

Kontaktai

Lietuvos regionų atliekų tvarkymo centrų asociacija

Įmonės kodas: 300154460