Image

Ž. Šilgalį į asociacijos prezidento pareigas pasiūlė kadenciją baigiantis LRATC prezidentas, Alytaus RATC direktorius Algirdas Reipas. Jis į šias pareigas nebekandidatavo. „Džiaugiuosi asociacijos vairą perduodamas į patikimas rankas. Linkiu jį laikyti stipriai, vairuoti profesionaliai, kad asociacijos svarba ir autoritetas augtų, jos balsas būtų girdimas, o regioninės atliekų tvarkymo sistemos išliktų visos šios didelės ir sudėtingos sistemos stuburu bei pasididžiavimu“, - sakė vadovavimą LRATC asociacijai baigiantis A. Reipas. LRATCA prezidentu jis buvo renkamas keturias kadencijas iš eilės, nuo 2014 m.

Ketina tęsti darbus ir netoleruoti veikiančių nesąžiningai

Anot Ž. Šilgalio, LRATC asociacijos prezidento ketvirtą kadenciją baigęs Alytaus RATC vadovas A. Reipas buvo girdimas ir matomassprendžiant aktualius atliekų tvarkymo klausimus visose valdžios institucijose ir tai būtina tęsti. „Taip pat svarbu didinti gyventojų pasitikėjimą atliekų tvarkymo sistema ir pasiekti, kad atliekų tvarkymo grandinėje neliktų gyventojų sąskaita piktnaudžiaujančių ūkio subjektų, kad viešos atliekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos už sąžiningą kainą, t. y. kad gyventojai aiškiai žinotų už ką ir kodėl tiek moka“,- kalbėjo naujasis prezidentas.

Ypatingą dėmesį skirs švietimui

Šiaulių RATC direktorius akcentavo, kad rūpintis tinkamu atliekų tvarkymu ir sėkmingai investuoti į naujas technologijas, panaudojant ir ES paramą, nepakanka. Ypatingas dėmesys būtinas gyventojų švietimui, teisingų įgūdžių formavimui, vartojimo mažinimui. „Visomis įmanomomis edukacinėmis programomis ir viešinimo priemonėmis turime rasti kelią į visuomenės –  nuo jauniausių iki vyriausių – sąmonę, nes visi esame „teršėjai“ ir nuo kiekvieno iš mūsų įpročių, gyvenimo būdo ir elgesio priklauso, kokioje aplinkoje gyvensime.“, - teigė vadovas.

Sieks užkirsti kelią klaidoms

Ž. Šilgalis kalbėjo, kad labai svarbu ir savalaikiai reaguoti į planuojamus įstatymų ar kitų teisės aktų pakeitimus stengiantis išvengti galimų klaidų, kurių sudėtingoje atliekų tvarkymo grandinėje, deja, buvo padaryta nemažai. „Pripažinus klaidas ir iš jų pasimokius, suvokus savo svarbą aplinkosaugoje ir bendradarbiaujant bei vieningai veikiant galime judėti pirmyn sparčiau, siekiant visų atliekų tvarkymo sistemoje esančiųveiklų optimizavimo bei didesnio efektyvumo. Natūralu, kad pasikeitus vadovams asociacijos veikloje bus ir permainų“ – tvirtino Ž. Šilgalis. Jis išreiškė viltį, kad siekiant subalansuotos atliekų tvarkymo sistemos valstybės mastu, visos valdžios institucijos darbuosis sutelktai, įsiklausant į visus argumentus ir judės aiškia kryptimi, nenukrypstant nuo žaliojo kurso.

„Dėkoju buvusiam asociacijos prezidentui už didelį indėlį kuriant ir tobulinant Lietuvos atliekų tvarkymo sistemą“, – baigdamas kalbą sakė naujasis LRATC asociacijos prezidentas Ž. Šilgalis.