Image

Nors 2021-aisiais metais 2014-2020 m. Valstybinis atliekų tvarkymo planas nustojo galioti, Lietuvoje veikiantys regioniniai atliekų tvarkymo centrai (toliau – RATC), nepaisant nacionalinio dokumento iki 2027 m. nebuvimo, dirbo iš inercijos ir veikė siekdami Europos Sąjungos mastu įtvirtintų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimo.

„Vertinant kiekvienais metais surenkamus ir apibendrinamus duomenis akivaizdu, kad regioniniai atliekų tvarkymo centrai aktyviai veikdami žengia tvarumo kryptimi, diegia naujas technologijas, investuoja į priemonių atnaujinimą, nuosekliai mažina sąvartynuose šalinamą atliekų kiekį. Svarbu pažymėti, kad atliekų tvarkymo sistema privalo ne tik žengti kartu su šiuolaikinėmis technologijomis, kurti naujus, šiuolaikinius atliekų tvarkymo pajėgumus, bet ir visuomenė turi suprasti, kad už teikiamas atliekų tvarkymo paslaugas mokama kaina – sąžininga ir subalansuota mokamos kainos bei gaunamos paslaugos kokybės požiūriu“, - tiki Asociacijos prezidentas Žilvinas Šilgalis.

LRATCA 2021 m. leidinyje pateikta informacija iliustruoja, kad bendros visos atliekų tvarkymo sistemos dalyvių pastangos gerina atliekų tvarkymo rezultatus Lietuvoje (lygiagrečiai tobulėja ir infrastruktūra). Plačiau apie rezultatus čia.