Image

Ruošiantis nuo 2024 m. sausio 1 d. prasidėsiančiam maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamajam surinkimui, VšĮ „Žiedinė ekonomika“ kvietimu 2023 m. birželio 12–16 d. Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (toliau – LRATCA) prezidentas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis kartu su Alytaus, Klaipėdos, Panevėžio, Kauno ir Utenos regionų atliekų tvarkymo centrų atstovais darbo vizito metu lankėsi Bratislavoje, Slovakijos Respublikoje, kur susipažino su jų maisto ir virtuvės atliekų atskiru surinkimu ir apdorojimu.

Atskiras maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas Bratislavoje pradėtas dar 2021-aisiais metais. Čia individualių namų gyventojams buvo išdalinti specialūs 10 l maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo kibirėliai, 20 l konteineriai bei 150 kompostavimui skirtų maišų. Prie daugiabučių namų atitinkamai išstatyti 120–240 l konteineriai, kurie tuštinami du kartus per savaitę.

Vizito metu LRATC asociacijos nariai klausėsi pranešimų apie maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir apdorojimą. Jų metu akcentuotas savivaldybių dėmesys tinkamam atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimui. Lankytasi skirtinguose miesto mikrorajonuose stebint atskirą MVA surinkimą, aplankytos didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, apžiūrėti naujai sukurti Zdroje Zeme a. s. atliekų apdorojimo įrenginiai.

„Žvilgsnis į maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą Bratislavoje – dar viena naudinga patirtis, iš kurios galime pasimokyti ir kaip daryti, ir ko galimai nedaryti, tačiau džiugu, kad Europos Sąjungos valstybės juda tvarumo link bei vysto maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Tai netrukus laukia ir visos Lietuvos miestų bei miestelių gyventojų, nes kol kas tik Alytaus regione tai yra plačiau daroma, o dar keli Lietuvos regionai vykdo pilotinius projektus. Tikimės, kad  palaipsniui bus sklandžiai pereita prie maisto atliekų rūšiavimo, o regioniniams centrams pavyks sėkmingai įrengti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo įrenginius. Šiaulių regione statydami modernius įrenginius sieksime iš visų atliekų grupių gauti kiek įmanoma daugiau vertę turinčių produktų, už kuriuos gautos pajamos dalinai padengtų atliekų tvarkymo kaštus“, – planais dalinasi LRATCA prezidentas ir ŠRATC direktorius  Ž. Šilgalis.