Konferencija 2018-09-13 Utenoje

Konferencijos pranešimai:

1. Atskiro maisto atliekų surinkimo galimybių studijos rezultatų pristatymas. Pranešėjas UAB "Jostra" direktorius dr. Jonas Stravinskas.

2. Papildomos komunalinių atliekų sektoriaus finansavimo galimybės 2014-2020 m. ES fondų lėšomis. Pranešėjas LR AM ESPAD direktorius Inesis Kiškis.

3. Priemonės "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", rodiklių pasiekimas, projektų eigos tarpinė apžvalga. Pranešėjas LR AM APVA Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas Vytautas Vrubliauskas.

4. Atliekų tvarkymas Lietuvoje 2017 m. Pranešėjas LRATCA prezidentas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas.