Konferencija 2016-04-08 Trakuose

 LRATC Asociacijos 2016-04-08 konferencijos Trakų r. pranešimai

1. Komunalinių atliekų tvarkymas Lietuvoje 2015 metais. Pranešėjas Algirdas Reipas.

2. Maisto atliekų surinkimo užduotis ir jos įgyvendinimas. Pranešėjas Dalius Krinickas.

3. Pasirengimas 2014-2020 metų investicijoms pagal priemonę "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" ir jų įgyvendinimas. Pranešėjos Vilma Slavinskienė, Rasa Uselytė.

4. Projektų, įgyvendintų 2007-2013 metais, priežiūra po uždarymo. Pranešėjas Vytautas Vrubliauskas.