SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos Regioninių Atliekų Tvarkymo Centrų Asociacija
El. p.: lratca10@gmail.com
Tel.: +370 41 520002

NAUJIENOS

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuota konferencija

2019 m. balandžio 4 d. UAB  „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ surengė konferenciją atliekų tvarkymo klausimams aptarti, aktualiausia tema šiemet – sąvartynų skystųjų nuotekų tvarkymas. Konferencijoje dalyvavo Regioninių atliekų tvarkymo specialistai ir LR  Aplinkos ministerijos atstovai.

Atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiūtė skaitė pranešimą tema „Valstybinis atliekų tvarkymo kainų reguliavimas- įstatymo projektas parengtas... Bus taip!"

Taršos prevencijos grupės vandenų politikos klausimais patarėjas Irmantas Valūnas konferencijos dalyvius informavo apie nuotekų tvarkymą, galiojantį reglamentavimą bei siūlomus pakeitimus.

Konferencijoje dalyvavo svečias iš Vokietijos, UMVELTPROJEKT GMBH atstovas Kai Löffler. Jis dalinosi sąvartynų nuotekų valymo patirtimi Vokietijoje.

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos (LRATCA) prezidentas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas pristatė atliekų tvarkymo Lietuvoje 2018 metais rezultatus.

Stengiantis produktyviai išnaudoti konferencijai skirtą laiką,  LRATCA prezidentas Algirdas Reipas suorganizavo ir LRATCA posėdį, kurio metu Regioninių atliekų tvarkymo centrų vadovai aptarė klausimus dėl sąvartyno mokesčio, dėl kainų reguliavimo. Pritarta Asociacijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkiniui bei patvirtinta Asociacijos 2018 metų ataskaita.

 Konferencijos pranešimai:

1. Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais. Pranešėjas Algirdas Reipas.

2. Komunalinių atliekų tvarkymo kainų reguliavimas. Pranešėja Agnė Bagočiūtė.

3. Sąvartynų filtrato valymo būdai. Pranešėjas  Kai Löffler.

4. Nuotekų tvarkymas: galiojantis reglamentavimas ir siūlomi pakeitimai. Pranešėjas Irmantas Valūnas.