2022-01-14 Darbo grupės posėdžio pranešimai

1. Maisto atliekų tvarkymo politikos formavimas. LR Aplinkos ministerija

2. Biologinių atliekų atskiras surinkimas. LRATCA prezidentas Algirdas Reipas

3. Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo geroji patirtis. VšĮ Žiedinė ekonomika

4. Pasiūlymai dėl maisto švaistymo mažinimo. VšĮ Žiedinė ekonomika/Aplinkosaugos koalicija

5. Bandomojo maisto ir virtuvės atliekų surinkimo projekto Šiaulių m. rezultatai. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras